Gian Paolo GOBBO : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 08-11-2006 / 12-12-2006 : Sitoutumattomat
  • 13-12-2006 / 22-06-2008 : Unioni kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 08-11-2006 / 22-06-2008 : Lega Nord per l'indipendenza della Padania (Italia)

Jäsen 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 15-03-2007 / 22-06-2008 : Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

Varajäsen 

  • 31-01-2007 / 22-06-2008 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  • 25-04-2007 / 22-06-2008 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Kiinan sietämättömään sekaantumiseen Italian sisäisiin asioihin ja kiinalaismafioiden soluttautumisen vaaraan Euroopassa  
- P6_DCL(2007)0049 - Rauennut  
Mario BORGHEZIO , Gian Paolo GOBBO , Francesco Enrico SPERONI  
Jättämispäivä : 09-05-2007
Raukeamispäivä : 14-09-2007
Allekirjoittajien lukumäärä : 15 - 14-09-2007

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.