Generoso ANDRIA : 5. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 21-06-2000 / 19-07-2004 : Forza Italia (Italia)

Jäsen 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 06-10-2000 / 14-01-2002 : Euroopan parlamentin jäsenet Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ja Euroopan unionin (AKT-EU) yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Talousarvion valvontavaliokunta

Varajäsen 

 • 03-07-2000 / 13-06-2001 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 14-06-2001 / 14-01-2002 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 17-01-2002 / 04-09-2002 : Talousarvion valvontavaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietintö: Ehdotus neuvoston asetus (EY) järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille - Talous- ja raha-asioiden valiokunta  
- A5-0269/2001 -  
-
ECON 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Koirien ja kissojen turkiksilla käytävä kauppa  
- P5_DCL(2002)0001 - Rauennut  
Generoso ANDRIA , Francesco FIORI , Charles TANNOCK , Monica FRASSONI , Fiorella GHILARDOTTI  
Jättämispäivä : 16-01-2002
Raukeamispäivä : 16-04-2002
Allekirjoittajien lukumäärä : 128 - 16-04-2002