Jerry (Jeremiah) CRONIN : 1. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 17-07-1979 / 23-05-1984 : Euroopan edistyksellisten demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 17-07-1979 / 23-05-1984 : Fianna Fáil Party (Irlanti)

Jäsen 

  • 20-07-1979 / 23-05-1984 : Aluepolitiikkaa ja aluesuunnittelua käsittelevä valiokunta
  • 11-04-1983 / 23-05-1984 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta