Eva-Riitta SIITONEN : 6. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 01-01-2009 / 13-07-2009 : Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 01-01-2009 / 13-07-2009 : Kansallinen Kokoomus (Suomi)

Jäsen 

  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
  • 14-01-2009 / 13-07-2009 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 13-01-2009 / 13-07-2009 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin 2003/48/EY muuttamisesta  
- JURI_AD(2009)419959 -  
-
JURI 

Läsnäololista 
Tämä läsnäololista on ote 6. vaalikauden täysistuntojen pöytäkirjoista. Sen sisältämät tiedot on esitetty vain tiedoksi, ja ne kattavat jäsenen toimikauden Euroopan parlamentissa. Tiedot ovat käsittelemättömiä, eivätkä ne sisällä korjauksia sairaudesta, äitiys-/isyyslomista, parlamentin valtuuskuntien hyväksytystä toiminnasta jne. johtuvien perusteltujen poissaolojen vuoksi.