• Alin Lucian   ANTOCHI  

Alin Lucian ANTOCHI : Osallistuminen täysistuntoihin - 6. vaalikausi 

Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta