Lothar BISKY : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Puheenjohtaja
  • 14-03-2012 / 13-08-2013 : Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 13-08-2013 : DIE LINKE. (Saksa)

Varapuheenjohtaja 

  • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 23-01-2012 / 13-08-2013 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Jäsen 

  • 14-07-2009 / 13-03-2012 : Puheenjohtajakokous
  • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
  • 19-01-2012 / 22-01-2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Varajäsen 

  • 16-09-2009 / 13-08-2013 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla  
- CULT_AD(2013)508071 -  
-
CULT 
LAUSUNTO sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla  
- CULT_AD(2013)504088 -  
-
CULT 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta  
- CULT_AD(2012)489644 -  
-
CULT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista