Christian ENGSTRÖM

Poliittiset ryhmät

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Piratpartiet (Ruotsi)

Jäsen

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

Varajäsen

  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

29

Yhteinen korkeatasoinen verkko- ja tietoturva (keskustelu)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(15)

Yksityisen kopioinnin maksut (lyhyt esittely)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(9)

Yhteisön tavaramerkki - Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntö (keskustelu)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(18)

SWIFT-sopimuksen keskeyttäminen NSA:n harjoittaman valvonnan vuoksi (keskustelu)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(19)

Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti (A7-0276/2013 - Linda McAvan)

08-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-08(10.8)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

11

MIETINTÖ digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamisesta

IMCO
26-10-2012 A7-0341/2012

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta

IMCO
02-04-2012 A7-0046/2012

Lausunnot – valmistelijana

1

LAUSUNTO esineiden internetistä

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

Lausunnot – varjovalmistelijana

17

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta

IMCO
29-01-2014 IMCO_AD(2014)522939

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti)

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516701

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta

IMCO
07-11-2013 IMCO_AD(2013)516700

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla

IMCO
22-07-2013 IMCO_AD(2013)508181

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista ja monta aluetta kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensoinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla

IMCO
24-06-2013 IMCO_AD(2013)508055

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä

IMCO
20-06-2013 IMCO_AD(2013)508048

LAUSUNTO aiheesta "Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa"

IMCO
04-06-2013 IMCO_AD(2013)504198

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

LAUSUNTO audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

IMCO
23-01-2013 IMCO_AD(2013)500516

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttamisesta

IMCO
15-10-2012 IMCO_AD(2012)489694

Päätöslauselmaesitykset

26

  Motion for a resolution on impunity in the Philippines

11-06-2012 B7-0331/2012

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys Burmasta/Myanmarista

17-04-2012 B7-0206/2012

Yhteinen päätöslauselmaesitys Indonesiasta

06-07-2011 RC-B7-0394/2011

  Motion for a resolution on Indonesia: including attacks on minorities

04-07-2011 B7-0444/2011

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Päätöslauselmaesitys tiedotusvälineitä koskevasta Unkarin lainsäädännöstä

08-03-2011 B7-0191/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Thaimaan ja Kambodžan välisistä rajaselkkauksista

16-02-2011 RC-B7-0132/2011

  Motion for a resolution on border clashes between Thailand and Cambodia

14-02-2011 B7-0132/2011

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä Unkarissa

14-02-2011 RC-B7-0103/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Malesiasta: raipparangaistuskäytäntö

15-12-2010 RC-B7-0708/2010

  Motion for a resolution on the practice of caning in Malaysia

13-12-2010 B7-0717/2010

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Parlamentin kysymykset

31

  National legislation on the Data Retention Directive

16-04-2014 P-005022/2014 Komissio

  Initialling of the Marrakesh Treaty

18-12-2013 P-014265/2013 Komissio

  Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) - what did the Court ask the Commission?

03-01-2013 E-000018/2013 Komissio

  Transparency in court cases about complaints against the Commission

07-11-2012 E-010091/2012 Komissio

  The Tobacco Directive and Swedish oral tobacco (snus)

23-10-2012 E-009696/2012 Komissio

  CleanIT

01-10-2012 P-008795/2012 Komissio

Tietojen säilyttämistä koskevan nykyisen direktiivin muuttaminen

19-06-2012 O-000125/2012 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)