Carl HAGLUND : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 19-07-2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 20-07-2009 / 04-07-2012 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 04-07-2012 : Svenska folkpartiet (Suomi)

Varapuheenjohtaja 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 24-01-2012 / 04-07-2012 : Kalatalousvaliokunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kalatalousvaliokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budjettivaliokunta
 • 16-09-2009 / 12-12-2010 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 23-01-2012 : Kalatalousvaliokunta
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Budjettivaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 04-07-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 04-07-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 09-02-2012 / 04-07-2012 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013)  
- BUDG_AD(2011)469793 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO vihreästä kirjasta "Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle"  
- BUDG_AD(2011)464899 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman väliarvioinnista  
- BUDG_AD(2011)458822 -  
-
BUDG 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta  
- PECH_AD(2012)487813 -  
-
PECH 
LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2013 – kaikki pääluokat  
- ECON_AD(2012)489648 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY ja komission direktiivin 2001/14/EY muuttamisesta  
- ECON_AD(2012)483735 -  
-
ECON 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseen  
- P7_DCL(2011)0017 - Rauennut  
Richard SEEBER , Ole CHRISTENSEN , Carl HAGLUND , Isabella LÖVIN , Anna ROSBACH  
Jättämispäivä : 04-04-2011
Raukeamispäivä : 15-09-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 276 - 16-09-2011
Kirjallinen kannanotto Talibanin läsnäolosta Pakistanissa aiheutuviin vaaroihin  
- P7_DCL(2011)0013 - Rauennut  
Johannes Cornelis van BAALEN , Tanja FAJON , Carl HAGLUND , Alexander Graf LAMBSDORFF , Krzysztof LISEK  
Jättämispäivä : 23-03-2011
Raukeamispäivä : 23-06-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 44 - 23-06-2011
Kirjallinen kannanotto lahjoitusten antamisen eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen  
- P7_DCL(2010)0078 - Rauennut  
László SURJÁN , Michał Tomasz KAMIŃSKI , Carl HAGLUND , Salvador GARRIGA POLLEDO  
Jättämispäivä : 18-10-2010
Raukeamispäivä : 03-02-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 93 - 03-02-2011

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista