• Jean-Paul   BESSET  

Jean-Paul BESSET : Lausunnot – varjovalmistelijana - 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista  
- ECON_AD(2013)504128 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020)  
- PECH_AD(2012)492588 -  
-
PECH 
LAUSUNTO kuudennen ympäristöä koskevan toimintaohjelman tarkistamisesta ja seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman painopisteiden asettamisesta  
- REGI_AD(2012)480527 -  
-
REGI 
LAUSUNTO vihreästä kirjasta "Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle"  
- REGI_AD(2011)465040 -  
-
REGI