• Jean-Paul   BESSET  

Jean-Paul BESSET : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 7. vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto Euroopan unionin haiden eväpyynnille asettaman kiellon tiukentamisen tukemiseen  
- P7_DCL(2010)0071 - Hyväksytty  
Jean-Paul BESSET , Chris DAVIES , Sirpa PIETIKÄINEN , Daciana Octavia SÂRBU  
Jättämispäivä : 20-09-2010
Raukeamispäivä : 20-12-2010
Hyväksymispäivä : 16-12-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0497
Allekirjoittajien lukumäärä : 423 - 16-12-2010