Andrea ČEŠKOVÁ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Občanská demokratická strana (Tšekki)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 13-09-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 14-09-2009 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2009 / 13-09-2009 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 14-09-2009 / 13-10-2009 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 14-10-2009 / 18-01-2012 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO kansainvälisen yhteisön ponnisteluista Etelä-Sudanin kehityksen ja valtiorakenteiden kehittämisen alalla  
- FEMM_AD(2013)516607 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO vuoden 2011 EU:n kertomuksesta kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuudesta  
- FEMM_AD(2012)491350 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta  
- FEMM_AD(2012)480580 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012)  
- FEMM_AD(2013)519746 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY muuttamisesta tietyiltä suurilta yrityksiltä ja yritysryhmiltä edellytettävien muiden kuin taloudellisten tietojen ja monimuotoisuutta koskevien tietojen julkistamisen osalta  
- FEMM_AD(2013)519762 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä  
- CONT_AD(2012)480659 -  
-
CONT 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista