Bas EICKHOUT : Etusivu 

Jäsen 

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Liikenne- ja matkailuvaliokunta 
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta  
- ENVI_AD(2018)627841 -  
-
ENVI 
Lausunnot – varjovalmistelijana 
Bas EICKHOUT  
Bas EICKHOUT 

EP NEWSHUBissa

Yhteystiedot