Marije CORNELISSEN : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 31-01-2012 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja
 • 01-02-2012 / 30-06-2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : GroenLinks (Alankomaat)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 23-03-2011 / 30-06-2013 : Valtuuskunta EU:n ja Kroatian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 09-10-2013 / 09-10-2013 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 02-03-2010 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 02-03-2010 : Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 10-10-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO sosiaalisesta suojelusta kaikille, myös itsenäisille ammatinharjoittajille  
- FEMM_AD(2013)519823 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi työntekijöiden vapaan liikkuvuuden puitteissa työntekijöille myönnettyjen oikeuksien harjoittamista helpottavista toimenpiteistä  
- FEMM_AD(2013)516697 -  
-
FEMM 
LAUSUNTO talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuoden 2013 painopisteiden täytäntöönpano  
- FEMM_AD(2013)516662 -  
-
FEMM 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet  
- EMPL_AD(2014)527870 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskevasta toimintasuunnitelmasta  
- EMPL_AD(2014)519687 -  
-
EMPL 
LAUSUNTO palauttamismenettelystä: yhteistyö kolmansien maiden kanssa, sopimusten tehokas täytäntöönpano ja palauttamisdirektiivin käytännön täytäntöönpano  
- FEMM_AD(2013)522800 -  
-
FEMM 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen eurooppalaisen teemavuoden perustamiseen  
- P7_DCL(2010)0020 - Hyväksytty  
Marc TARABELLA , Barbara MATERA , Marije CORNELISSEN , Ilda FIGUEIREDO , Antonyia PARVANOVA  
Jättämispäivä : 19-04-2010
Raukeamispäivä : 09-09-2010
Hyväksymispäivä : 09-09-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0318
Allekirjoittajien lukumäärä : 402 - 09-09-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista