• Nick   GRIFFIN  

Nick GRIFFIN : Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) - 7. vaalikausi 

**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kysymykseen, joka koskee Espanjan rannikkolain nojalla pakkolunastettuja ja purettuja kiinteistöjä  
- P7_DCL(2010)0045 - Rauennut  
Nick GRIFFIN , Andrew Henry William BRONS  
Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 14 - 15-10-2010