Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
 • Jäsen
 • Saksa Bündnis 90/Die Grünen
 • syntynyt: 26. maaliskuuta 1961, Bad Wildungen

Puheenvuorot täysistunnossa

38

Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (keskustelu)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Luonnonmukainen tuotanto ja luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät (keskustelu) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Useisiin maatalouden ja maaseudun kehittämisen alaa koskeviin asetuksiin tehtävät muutokset (keskustelu)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE-merkityt lannoitevalmisteet (keskustelu)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfosaatti ja lupamenettelyt (keskustelu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmuöljy ja sademetsien metsäkato (keskustelu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Vilpilliset käytännöt Brasilian liha-alalla (keskustelu)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Mietinnöt – varjoesittelijänä

7

MIETINTÖ tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksista

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eläinlääkkeistä

ENVI
29-02-2016 A8-0046/2016

Lausunnot – varjovalmistelijana

15

LAUSUNTO varainhoitovuoden 2019 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

LAUSUNTO elintarvikkeiden ja maatalouden tulevaisuudesta

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

LAUSUNTO YMP:n nuoria viljelijöitä koskevien välineiden täytäntöönpanosta EU:ssa vuoden 2013 uudistuksen jälkeen

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

LAUSUNTO unionin strategiasta valkuaiskasvien viljelyn edistämiseksi: valkuais- ja palkokasvien tuotannon lisääminen unionin maataloudessa

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti tuotettujen tuotteiden kauppaa koskevan sopimuksen tekemisestä

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttämisestä vuoteen 2030 ulottuviin EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 2012/2002, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, EU N:o 1304/2013, (EU) N:o 1305/2013, (EU) N:o 1306/2013, (EU) N:o 1307/2013, (EU) N:o 1308/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja (EU) N:o 652/2014 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

LAUSUNTO oikeasta rahoitusvalikoimasta Euroopan alueille: rahoitusvälineet ja tuet EU:n koheesiopolitiikassa

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

LAUSUNTO monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelusta: parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

6

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto luomutuotteiden käytön edistämiseen ruokaloissa

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Rauennut

Tarkempia tietoja

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Jättämispäivä : 24-10-2016
Raukeamispäivä : 24-01-2017
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 25-01-2017

Kirjallinen kannanotto elintarvikkeiden haaskaukseen

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Rauennut

Tarkempia tietoja

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Jättämispäivä : 12-01-2015
Raukeamispäivä : 12-04-2015
Allekirjoittajien lukumäärä : 179 - 17-04-2015

Kirjalliset kysymykset

32

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Komissio

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Komissio

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Komissio

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Komissio

  Glyphosate residues and imports

23-11-2017 P-007195/2017 Komissio

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Komissio

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Komissio

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Komissio

Keväällä tapahtuva muuttavien lintulajien metsästys Maltalla

18-04-2017 E-002734/2017 Komissio

Suulliset kysymykset

9

Eläinten hyvinvointi, mikrobilääkkeiden käyttö ja teollisen broilerituotannon ympäristövaikutukset

08-06-2018 O-000060/2018 Komissio

Ensisijainen tiedustelu - tulipalot Euroopan unionissa tänä kesänä

21-07-2017 O-000063/2017 Komissio

Euroopassa lisääntyvät hiv-, tuberkuloosi- ja hepatiitti B- ja C-virustartuntaepidemiat

31-05-2017 O-000045/2017 Komissio

Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 O-000029/2017 Komissio

Transrasvat

13-07-2016 O-000106/2016 Komissio

Transrasvat

13-07-2016 O-000105/2016 Neuvosto

Zikaviruksen leviäminen

24-02-2016 O-000030/2016 Komissio

Francon diktatuurin aikaiset rikokset ja rankaisemattomuus

07-12-2015 O-000157/2015 Komissio

Hormonaalisten haitta-aineiden määrittelykriteerit

13-02-2015 O-000017/2015 Komissio

Tiedustelut

2

Ensisijainen tiedustelu - tulipalot Euroopan unionissa tänä kesänä

21-07-2017 G-000009/2017 Komissio

Ensisijainen tiedustelu - Brasilialaista tuontilihaa koskevan skandaalin seuranta

12-04-2017 G-000004/2017 Komissio

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels