Gerald HÄFNER

Poliittiset ryhmät

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Saksa)

Varapuheenjohtaja

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

Jäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta

Varajäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Vetoomusvaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

65

Pohjois-Korean tilanne

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(13.3)

100 vuotta ensimmäisestä maailmasodasta - sen opetukset ja Euroopan tulevaisuus (keskustelu)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(4)

Euroopan parlamentin tutkintaoikeus (A7-0352/2011 - David Martin)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.1)

Avoimuusrekisteriä koskeva toimielinten sopimus (keskustelu)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(20)

EU:n monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat (keskustelu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(8)

Euroopan parlamentin suhteet kansallisia hallituksia edustaviin instituutioihin (keskustelu)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(9)

Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (A7-0350/2013 - Ashley Fox, Gerald Häfner) (äänestys)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(8.27)

Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainti (keskustelu)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(15)

Mietinnöt – esittelijänä

3

Mietinnöt – varjoesittelijänä

33

MIETINTÖ avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen muuttamisesta

AFCO
31-03-2014 A7-0258/2014

MIETINTÖ Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien suhteista

AFCO
27-03-2014 A7-0255/2014

MIETINTÖ kansainvälisiä sopimuksia koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 90 artiklan muuttamisesta

AFCO
26-03-2014 A7-0253/2014

MIETINTÖ Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta sähköisten allekirjoitusten mahdollistamiseksi

AFCO
18-03-2014 A7-0175/2014

MIETINTÖ parlamentin kysymyksiä koskevien Euroopan parlamentin työjärjestyksen määräysten muuttamisesta

AFCO
18-02-2014 A7-0123/2014

MIETINTÖ Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta Euroopan parlamentin osalta

AFCO
17-02-2014 A7-0120/2014

MIETINTÖ hyväksyntämenettelyä koskevan Euroopan parlamentin työjärjestyksen 81 artiklan muuttamisesta

AFCO
28-11-2013 A7-0412/2013

MIETINTÖ Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslaillisista ongelmista

AFCO
15-11-2013 A7-0372/2013

Lausunnot esittelijänä

3

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston asetukseksi vuosina 2014–2020 toteutettavasta Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan kansalaisten teemavuodesta (2013)

AFCO
21-03-2012 AFCO_AD(2012)480795

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansalaisaloitteesta

PETI
25-11-2010 PETI_AD(2010)450890

Lausunnot varjoesittelijänä

34

LAUSUNTO kauden 2014–2020 monivuotista rahoituskehystä koskevista neuvotteluista: kokemukset ja tulevat vaiheet

AFCO
12-03-2014 AFCO_AD(2014)528017

LAUSUNTO tutkimusraportista troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta

AFCO
11-02-2014 AFCO_AD(2014)526301

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta

AFCO
12-12-2013 AFCO_AD(2013)519819

LAUSUNTO 29. vuosikertomuksesta Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011)

AFCO
26-11-2013 AFCO_AD(2013)521726

LAUSUNTO EU:n sääntelyn tilasta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteista – 19. kertomus, ”Parempi säädöskäytäntö vuonna 2011”

AFCO
17-10-2013 AFCO_AD(2013)514776

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin lainvalvontayhteistyö- ja -koulutusvirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS ja 2005/681/YOS kumoamisesta

AFCO
15-10-2013 AFCO_AD(2013)513290

LAUSUNTO Euroopan unionin toimielinten kotipaikan sijainnista

PETI
23-09-2013 PETI_AD(2013)510780

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat

AFCO
04-09-2013 AFCO_AD(2013)514868

LAUSUNTO politiikan suunnittelusta ja pitkän aikavälin suuntauksista: talousarviovaikutukset valmiuksien kehittämiseen

AFCO
09-07-2013 AFCO_AD(2013)513165

LAUSUNTO talousarviosta 2014 – kolmikantakokouksen neuvotteluvaltuudet

AFCO
28-05-2013 AFCO_AD(2013)508185

Päätöslauselmaesitykset

38

  Motion for a resolution on North Korea (Democratic People's Republic of Korea - DPRK)

14-04-2014 B7-0414/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Thaimaan tilanteesta

05-02-2014 RC-B7-0122/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Vietnamista ja erityisesti sananvapaudesta

17-04-2013 RC-B7-0166/2013

  Motion for a resolution on Vietnam

15-04-2013 B7-0166/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Korean demokraattisen kansantasavallan ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta

12-03-2013 RC-B7-0132/2013

Päätöslauselmaesitys Pohjois-Korean ydinaseuhasta ja ihmisoikeustilanteesta

11-03-2013 B7-0138/2013

Yhteinen päätöslauselmaesitys pohjoiskorealaisten pakolaisten tilanteesta

23-05-2012 RC-B7-0241/2012

  Motion for a resolution on North Korean refugees

21-05-2012 B7-0260/2012

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Parlamentin kysymykset

6

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin