Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Poliittiset ryhmät

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Puola)

Jäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta

Varajäsen

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

139

Hunaja (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollinen ympäristö (keskustelu)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(21)

Naisten ja miesten tasa-arvo vuonna 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Naisten ja miesten tasa-arvo vuonna 2012 (keskustelu)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Nuorisotakuun toteuttaminen (keskustelu)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä (keskustelu)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(13)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ nuorisotyöttömyyden torjunnasta: selviytymiskeinot

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Mietinnöt – varjoesittelijänä

3

Lausunnot esittelijänä

1

LAUSUNTO uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelmasta

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Lausunnot varjoesittelijänä

3

LAUSUNTO Euroopan parlamentin suosituksista komissiolle sen periaatteen noudattamisesta, jonka mukaan miehille ja naisille maksetaan samasta tai samanarvoisesta työstä sama palkka

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

LAUSUNTO yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tulevaisuudesta

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta teemavuodesta (2012)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Päätöslauselmaesitykset

29

Yhteinen päätöslauselmaesitys vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa

14-01-2014 RC-B7-0016/2014

Päätöslauselmaesitys vapaata liikkuvuutta koskevan perusoikeuden kunnioittamisesta EU:ssa

13-01-2014 B7-0025/2014

Päätöslauselmaesitys nuorisotyöttömyydestä

10-06-2013 B7-0270/2013

Yhteinen päätöslauselmaesitys ihmisoikeusaktivistien pidätyksistä Zimbabwessa

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Yhteinen päätöslauselmaesitys Bahrainin ihmisoikeustilanteesta

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto Oswaldo Payán hengen vaatineen auto-onnettomuuden tutkintaan

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Rauennut

Tarkempia tietoja

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Jättämispäivä : 13-01-2014
Raukeamispäivä : 13-04-2014
Allekirjoittajien lukumäärä : 119 - 14-04-2014

Kirjallinen kannanotto sijaisperheiden eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen 30. toukokuuta

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Rauennut

Tarkempia tietoja

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Jättämispäivä : 24-02-2010
Raukeamispäivä : 17-06-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 125 - 17-06-2010

Parlamentin kysymykset

46

VP/HR - pidätettyjen naisten oikeudet Egyptissä

07-03-2014 E-002713/2014 Komissio

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Komissio

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Komissio

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Komissio

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Komissio

  Commission plan to replace current General Block Exemptions Regulation (EC) No 800/2008 of 6 August 2008 (GBER)

28-06-2013 P-007702/2013 Komissio

Kunnianloukkausrikoksen rangaistavuuden poistaminen

18-06-2013 O-000070/2013 Komissio

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Komissio

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Komissio

Tiedot toimista nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

17-12-2012 E-011514/2012 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista