Marek Józef GRÓBARCZYK

Puheenvuorot täysistunnossa

13

15. heinäkuuta 2015 tehty päätös energian kesäpaketista (keskustelu)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

Euroopan energiaturvallisuusstrategia (keskustelu)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

ACER - energian tukkumarkkinoiden valvontaan tarvittavat henkilöstöresurssit (keskustelu)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (keskustelu)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Energiaunionin strategiakehyksestä tehty päätös (keskustelu)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Latvian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Latvian puheenjohtajakauden toimintaohjelma (keskustelu) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Komission delegoitu asetus Itämerta koskevan poisheittämissuunnitelman laatimisesta (B8-0319/2014) (äänestys)

17-12-2014 P8_CRE-PROV(2014)12-17(10.19)

Mietinnöt – esittelijänä

1

MIETINTÖ aiheesta ”Kohti Euroopan energiaunionia”

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Mietinnöt – varjoesittelijänä

1

Lausunnot – valmistelijana

1

LAUSUNTO uudesta EU:n metsästrategiasta: metsien ja metsäalan puolesta

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Lausunnot – varjovalmistelijana

3

LAUSUNTO uudesta eteenpäin suuntautuvasta ja innovatiivisesta tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategiasta

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen keskisuurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

11

Yhteinen päätöslauselmaesitys Nadija Savtšenkon tapauksesta

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Päätöslauselmaesitys internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta

04-03-2015 B8-0219/2015

Yhteinen päätöslauselmaesitys Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Päätöslauselmaesitys Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta

04-02-2015 B8-0130/2015

Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin terästeollisuuden tilanteesta

10-12-2014 B8-0354/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys ihmisoikeuksista Uzbekistanissa

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kysymykset

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Komissio

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Komissio

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Komissio

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Komissio

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Neuvosto

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Komissio

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Komissio

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Komissio