• Piotr   BORYS  

Piotr BORYS : Päätöslauselmaesitykset - 7. vaalikausi