Petru Constantin LUHAN

Poliittiset ryhmät

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Romania)

Jäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Aluekehitysvaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Aluekehitysvaliokunta

Varajäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

642

Tuotteiden markkinavalvonta (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Työvoimaa koskeva otantatutkimus (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Euroopan meriturvallisuusviraston toiminta pilaantumisen torjunnan alalla (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Kuluttajansuoja yleishyödyllisissä palveluissa (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Talletusten vakuusjärjestelmät (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Aktiivista ja avustettua asumista koskeva tutkimus- ja kehitysohjelma (A7-0076/2014 - Claude Turmes)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.24)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Lausunnot esittelijänä

1

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoitustuotteita koskevista avaintietoasiakirjoista

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Lausunnot varjoesittelijänä

12

LAUSUNTO sähköisen terveydenhuollon toimintasuunnitelmasta 2012–2020 – innovatiivista terveydenhuoltoa 21. vuosisadalle

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

LAUSUNTO EU:n nuorisostrategian 2010–2012 täytäntöönpanosta

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

LAUSUNTO audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

LAUSUNTO maahanmuuttajien integraatiosta, sen vaikutuksista työmarkkinoihin ja sosiaaliturvan yhteensovittamisen ulkoisesta ulottuvuudesta

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman "Horisontti 2020" (2014–2020) täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta "Horisontti 2020" (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevasta Euroopan unionin ohjelmasta

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

LAUSUNTO Eurooppaan tehtävien investointien houkuttavuudesta

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Päätöslauselmaesitykset

5

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Päätöslauselmaesitys Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta

14-02-2011 B7-0131/2011

Yhteinen päätöslauselmaesitys Tonavan aluetta koskevasta EU:n strategiasta

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Päätöslauselmaesitys Tonavan aluetta koskevasta EU:n strategiasta

18-01-2010 B7-0036/2010

Päätöslauselmaesitys metsäpaloista kesällä 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto lasten ja heidän oikeuksiensa suojelemiseen Internetin lapsille suunnatun nimiavaruuden yhteydessä

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Rauennut

Tarkempia tietoja

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Jättämispäivä : 09-09-2013
Raukeamispäivä : 09-12-2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 230 - 10-12-2013

Kirjallinen kannanotto multippeliskleroosin torjuntaan Euroopassa

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Jättämispäivä : 09-05-2012
Raukeamispäivä : 13-09-2012
Hyväksymispäivä : 13-09-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0357
Allekirjoittajien lukumäärä : 408 - 13-09-2012

Ehdotukset unionin säädöksiksi

1

Ehdotus unionin säädökseksi vapaaehtoisista merkintäsäännöistä elintarvikkeen sopivuudesta kasvissyöjille tai vegaaneille

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentin kysymykset

107

  Inflammatory bowel disease

15-04-2014 E-004776/2014 Komissio

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Komissio

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Komissio

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Komissio

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Komissio

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Komissio

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Komissio

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)