Petra KAMMEREVERT : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 

Jäsen 

CPCO  
Valiokuntien puheenjohtajakokous 
Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa 

Varajäsen 

Ihmisoikeuksien alivaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Albanian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot