Norbert NEUSER : Etusivu 

Jäsen 

Kehitysvaliokunta 
Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Varajäsen 

Ulkoasiainvaliokunta 
Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa 
Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Yhteystiedot