George BECALI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 18-12-2012 : Partidul România Mare (Romania)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
  • 16-09-2009 / 18-12-2012 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
  • 19-01-2012 / 18-12-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto unionin toimiin metsänhakkuiden torjumiseksi  
- P7_DCL(2010)0056 - Rauennut  
Viorica DĂNCILĂ , George BECALI , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Martin HÄUSLING  
Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 83 - 15-10-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista