David Maria SASSOLI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 06-10-2010 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista yleisafrikkalaiseen parlamenttiin vastaava valtuuskunta
 • 07-10-2010 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa
 • 21-02-2012 / 19-09-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta
 • 20-09-2012 / 18-11-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 19-11-2012 / 23-01-2013 : Aluekehitysvaliokunta
 • 24-01-2013 / 30-06-2014 : Vetoomusvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto eurooppalaisen oikeamielisten muistopäivän perustamisen tukemisesta  
- P7_DCL(2012)0003 - Hyväksytty  
Gabriele ALBERTINI , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Niccolò RINALDI , David Maria SASSOLI  
Jättämispäivä : 16-01-2012
Raukeamispäivä : 10-05-2012
Hyväksymispäivä : 10-05-2012
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2012)0205
Allekirjoittajien lukumäärä : 388 - 10-05-2012
Kirjallinen kannanotto vapauteen pitää esillä julkisilla paikoilla kansakunnan kulttuuria ja identiteettiä ilmentäviä uskonnollisia symboleja  
- P7_DCL(2009)0064 - Rauennut  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM  
Jättämispäivä : 23-11-2009
Raukeamispäivä : 11-03-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 129 - 15-03-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Yhteystiedot