Lajos BOKROS : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 15-07-2009 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Jäsen
 • 16-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan konservatiivit ja reformistit - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 24-10-2013 : Magyar Demokrata Fórum (Unkari)
 • 25-10-2013 / 30-06-2014 : Modern Magyarország Mozgalom (Unkari)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budjettivaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 01-02-2012 : Budjettivaliokunta
 • 02-02-2012 / 30-06-2014 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Varajäsen 

 • 21-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

all-activities 

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto kansallisten vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamiseen Liettuassa  
- P7_DCL(2010)0008 - Rauennut  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Jättämispäivä : 08-02-2010
Raukeamispäivä : 20-05-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 84 - 20-05-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista