Rosario CROCETTA : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 16-12-2012 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 16-12-2012 : Partito Democratico (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 18-04-2012 / 16-12-2012 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 16-12-2012 : Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta
 • 14-12-2011 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
 • 28-03-2012 / 17-04-2012 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Vetoomusvaliokunta
 • 19-01-2012 / 16-12-2012 : Vetoomusvaliokunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto nuhteettomaan Euroopan parlamenttiin  
- P7_DCL(2010)0059 - Rauennut  
Sonia ALFANO , Eva JOLY , Rosario CROCETTA , Rita BORSELLINO  
Jättämispäivä : 05-07-2010
Raukeamispäivä : 11-11-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 75 - 11-11-2010
Kirjallinen kannanotto juomaveden katsomiseen perusoikeudeksi  
- P7_DCL(2010)0049 - Rauennut  
Rosario CROCETTA  
Jättämispäivä : 14-06-2010
Raukeamispäivä : 14-10-2010
Allekirjoittajien lukumäärä : 100 - 15-10-2010

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista