Roberto GUALTIERI : Yhdeksäs vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Varapuheenjohtaja

Kansalliset puolueet 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Partito Democratico (Italia)

Puheenjohtaja 

  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Jäsen 

  • 02-07-2019 / 09-07-2019 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 10-07-2019 / 05-09-2019 : Valiokuntien puheenjohtajakokous

Varajäsen 

  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta
  • 02-07-2019 / 05-09-2019 : Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Pääasiallinen toiminta parlamentissa 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista 

Moitteetonta toimintaa koskeva ilmoitus