Louis BONTES : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 16-06-2010 : Sitoutumattomat

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 16-06-2010 : Partij voor de Vrijheid (Alankomaat)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 16-06-2010 : Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 16-06-2010 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 16-06-2010 : Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
  • 16-09-2009 / 16-06-2010 : Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Päätöslauselmaesitykset 
Jäsenet voivat jättää käsiteltäväksi yksittäisen päätöslauselmaesityksen EU:n toimialaan liittyvästä asiasta. Esitys lähetetään asiasta vastaavaan valiokuntaan. 143 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista