Marielle BOULLIER GALLO : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 15-09-2009 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 03-02-2013 : La Gauche moderne (Ranska)
 • 04-02-2013 / 30-06-2014 : Union des Démocrates et Indépendants (Ranska)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Oikeudellisten asioiden valiokunta
 • 28-03-2012 / 23-10-2013 : Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 10-05-2011 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta  
- JURI_AD(2014)524714 -  
-
JURI 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla  
- IMCO_AD(2013)508181 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)  
- JURI_AD(2013)494710 -  
-
JURI 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta  
- IMCO_AD(2013)500516 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta  
- IMCO_AD(2011)467170 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO kattavasta lähestymistavasta henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa  
- JURI_AD(2011)462780 -  
-
JURI 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista