Emma McCLARKIN
 • Emma
  McCLARKIN
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Taloudenhoitaja
 • Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 • syntynyt: 9. lokakuuta 1978, Stroud

Puheenvuorot täysistunnossa

30

Yhdysvaltojen tuontitullit teräs- ja alumiinialalla ja EU:n toimet (keskustelu)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(15)

Yhdysvaltojen päätös asettaa tulleja teräkselle ja alumiinille (keskustelu)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(4)

Rakennusten paloturvallisuus (keskustelu)

13-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-13(15)

EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

EU:n toimintasuunnitelma luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi (keskustelu) (2)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Johannesburgissa järjestettävän CITES COP17 -kokouksen tärkeimmät tavoitteet (B8-0987/2016)

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(12.6)

Sopupelit

15-09-2016 P8_CRE-REV(2016)09-15(17)

Mietinnöt – esittelijänä

1

Mietinnöt – varjoesittelijänä

19

MIETINTÖ aiheesta ”Kohti sähköisen kaupankäynnin strategiaa”

INTA
29-11-2017 A8-0384/2017

MIETINTÖ suosituksesta neuvostolle neuvotteluvaltuutuksesta Australian kanssa käytäviin kauppaneuvotteluihin

INTA
23-10-2017 A8-0311/2017

MIETINTÖ yhtenäistetystä lähestymistavasta urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys

CULT
12-12-2016 A8-0381/2016

MIETINTÖ kulttuurialaa ja luovia toimialoja koskevasta EU:n johdonmukaisesta politiikasta

CULT ITRE
30-11-2016 A8-0357/2016

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2010/13/EU muuttamisesta vaihtuvien markkinarealiteettien vuoksi

IMCO
19-12-2016 IMCO_AD(2016)589291

LAUSUNTO EU:n toimintasuunnitelmasta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumiseksi

INTA
04-10-2016 INTA_AD(2016)584212

Lausunnot – varjovalmistelijana

29

LAUSUNTO globalisaation hallinnasta: kauppaa koskevat näkökohdat

CULT
26-06-2018 CULT_AD(2018)620759

LAUSUNTO EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanteesta

INTA
22-06-2018 INTA_AD(2018)620975

LAUSUNTO EU:n ja Kiinan suhteiden tilasta

INTA
30-05-2018 INTA_AD(2018)619364

LAUSUNTO julkisia hankintoja koskevasta strategiapaketista

INTA
24-05-2018 INTA_AD(2018)618227

LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

INTA
21-02-2018 INTA_AD(2018)615264

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, esittelystä ja merkinnöistä, tislattujen alkoholijuomien nimien käytöstä muiden elintarvikkeiden esittelyssä ja merkinnöissä sekä tislattujen alkoholijuomien maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta

INTA
27-10-2017 INTA_AD(2017)606055

LAUSUNTO muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden tavaroiden ja palvelujen pääsystä unionin sisämarkkinoille julkisten hankintojen alalla sekä unionin tavaroiden ja palvelujen kolmansien maiden julkisten hankintojen markkinoille pääsyä koskevia neuvotteluja tukevista menettelyistä

IMCO
26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla

CULT
04-09-2017 CULT_AD(2017)595591

LAUSUNTO lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/93/EU täytäntöönpanosta

CULT
04-07-2017 CULT_AD(2017)602746

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien edelleenlähetyksiin sovellettavien tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta

CULT
28-06-2017 CULT_AD(2017)595592

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

6

Päätöslauselmaesitys EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) tekemisestä

08-02-2017 B8-0146/2017

Yhteinen päätöslauselmaesitys Kiinan markkinatalousasemasta

11-05-2016 RC-B8-0607/2016

Päätöslauselmaesitys Kiinan markkinatalousasemasta

10-05-2016 B8-0611/2016

Päätöslauselmaesitys korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevista viimeaikaisista paljastuksista

08-06-2015 B8-0571/2015

Päätöslauselmaesitys internetissä tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnasta

04-03-2015 B8-0219/2015

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto kuluttajansuojan parantamiseen ilmoitettujen ja todellisten laajakaistanopeuksien erojen yhteydessä

27-04-2016 P8_DCL(2016)0045 Rauennut

Tarkempia tietoja

Roberta METSOLA , Emma McCLARKIN , Brian HAYES , Angelika MLINAR , Petr JEŽEK , Deirdre CLUNE , Timothy KIRKHOPE , Nicola CAPUTO , Julia REDA , Dita CHARANZOVÁ

Jättämispäivä : 27-04-2016
Raukeamispäivä : 27-07-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 109 - 28-07-2016

Kirjallinen kannanotto pelaajia koskevan kolmansien osapuolten omistusoikeuden kieltämiseen eurooppalaisessa urheilussa

11-11-2015 P8_DCL(2015)0066 Rauennut

Tarkempia tietoja

Ivo BELET , Richard CORBETT , Emma McCLARKIN , Jean-Marie CAVADA , Marc TARABELLA , Milan ZVER , Bogdan Brunon WENTA , Antonio TAJANI , Santiago FISAS AYXELÀ , Theodoros ZAGORAKIS , Hannu TAKKULA , Ole CHRISTENSEN , Siôn SIMON , Virginie ROZIÈRE

Jättämispäivä : 11-11-2015
Raukeamispäivä : 11-02-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 95 - 12-02-2016

Kirjallinen kannanotto rintasyövän torjuntaan Euroopan unionissa

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Päätetyt enemmistön päätöksellä

Tarkempia tietoja

Nessa CHILDERS , Simona BONAFÈ , Anna ZÁBORSKÁ , Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Françoise GROSSETÊTE , Marisa MATIAS , Emma McCLARKIN , Biljana BORZAN , Alojz PETERLE , Miriam DALLI

Jättämispäivä : 27-04-2015
Raukeamispäivä : 27-07-2015
Hyväksymispäivä : 27-07-2015
Allekirjoittajien nimet julkaistaan 07-09-2015 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 02
Allekirjoittajien lukumäärä : 394 - 28-07-2015

Kirjalliset kysymykset

38

  Property accounting within the European Union

23-01-2018 E-000342/2018 Komissio

  Exchange of currency

23-01-2018 E-000335/2018 Komissio

  Cane sugar and current free trade negotiations

13-12-2017 P-007664/2017 Komissio

  Rules regarding probate

09-11-2017 E-006914/2017 Komissio

  Directive 76/768/EEC

09-11-2017 E-006902/2017 Komissio

  Water infrastructure

31-10-2017 P-006759/2017 Komissio

  Illegal trade in dogs and cats

16-02-2017 P-001064/2017 Komissio

  Rental car insurance

25-07-2016 P-006043/2016 Komissio

  Canada's dual litigation

27-06-2016 E-005144/2016 Komissio

  The New Skills Agenda for Europe

28-04-2016 P-003459/2016 Komissio

Suulliset kysymykset

7

Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

16-05-2017 O-000042/2017 Komissio

Sirkuksessa pidettävien luonnonvaraisten eläinten kuljettamista koskeva EU:n kielto

14-02-2017 O-000013/2017 Komissio

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

10-01-2017 O-000003/2017 Komissio

Lisääntynyt terrorismin uhka

14-12-2015 O-000160/2015 Neuvosto

Teräsalan tilanne

05-11-2015 O-000139/2015 Komissio

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

05-05-2015 O-000046/2015 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

1

 

Kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskeva valvonta (A8-0390/2017 - Klaus Buchner)

17-01-2018

. ‒ On behalf of the UK Conservative Delegation in the ECR Group, I would like to clarify our vote today.
The UK is a strong supporter of robust and effective controls on the export of dual-use items, which safeguard international security and uphold human rights values. Recent developments on the global stage have brought new challenges to export licensing in respect of dual-use items, therefore, strengthening the dual-use export control system should be an international priority. We recognise this and agree with the need for an export control upgrade.
However, there are some elements of concern, such as the overly broad definition of cyber surveillance items, which could jeopardise legitimate trade in a number of defensive security items. This will only create uncertainty for exporters not familiar with export controls, not to mention the administrative burden on the competent authorities. Additionally, we strongly supported the introduction of an end-use control in connection with acts of terrorism, as in the Commission’s proposal, and that has now been left out of the report with no solid argument for its omission.
Whilst we supported this report today, a number of areas need clarification, and we support Parliament entering into negotiation with Member States with a view to correcting these deficiencies.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11055
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M009
  1047 Brussels