Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 • syntynyt: 8. kesäkuuta 1967, Aberystwyth

Puheenvuorot täysistunnossa

142

Pakollinen automaattinen tietojenvaihto verotuksen alalla (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Koheesiopolitiikan täytäntöönpanon vauhdittaminen (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Koheesiopolitiikan 2014–2020 uudet alueellisen kehittämisen välineet (A8-0032/2016 - Ruža Tomašić)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.6)

Koheesiopolitiikka EU:n vuoristoalueilla (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Matkustajarekisteritietojen (EU-PNR) käyttö (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Työjärjestyksen 106 artiklan mukainen vastalause: glyfosaatti-tehoaineen hyväksynnän uusiminen (B8-0439/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.9)

Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu (keskustelu)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

15

MIETINTÖ Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Lausunnot – valmistelijana

3

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

LAUSUNTO vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan pankkiviranomaisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Lausunnot – varjovalmistelijana

8

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

LAUSUNTOLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2017/825 muuttamisesta rakenneuudistusten tukiohjelman rahoituspuitteiden kasvattamiseksi ja sen yleistavoitteen mukauttamiseksi

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

LAUSUNTO unionin lainsäädännön soveltamisen valvonnasta: vuosikertomus 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

LAUSUNTO digitaalisten sisämarkkinoiden toimenpidepaketista

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

LAUSUNTO suosituksista Euroopan komissiolle palvelukauppasopimusta (TiSA) koskeviin neuvotteluihin

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

LAUSUNTO neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

2

Kirjalliset kysymykset

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Komissio

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Komissio

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Komissio

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Komissio

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Komissio

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Komissio

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Komissio

Suulliset kysymykset

4

Saksan minimipalkkalaki

24-05-2016 O-000081/2016 Komissio

EU:n talousdiplomatia

02-05-2016 O-000075/2016 Komissio

Pk-yritysten tukikertoimen uudelleentarkastelu

06-04-2016 O-000066/2016 Komissio

Pk-yritysten rahoituksensaanti

13-10-2015 O-000122/2015 Komissio

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels