Marietje SCHAAKE : Päätöslauselmaesitykset 

Ajankohtaisista asioista voidaan jättää käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, jos valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä sitä pyytää. Päätöslauselmaesityksistä äänestetään täysistunnossa. 123 artikla, 128 artikla, 130 b artikla, 135 artikla

Yhteystiedot