Marietje SCHAAKE : Lausunnot – valmistelijana 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 53 artikla, 54 artikla, liite V

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta  
- INTA_AD(2019)629557 -  
-
INTA 
LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi  
- AFET_AD(2018)626911 -  
-
AFET 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu)  
- AFET_AD(2017)602925 -  
-
AFET 
LAUSUNTO EU:n Iranin-strategiasta ydinsopimuksen jälkeen  
- INTA_AD(2016)582110 -  
-
INTA 

Yhteystiedot