Marietje SCHAAKE : Lausunnot – varjovalmistelijana 

Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisestä institutionaalisesta puitesopimuksesta  
- INTA_AD(2019)630624 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629606 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan  
- INTA_AD(2018)629613 -  
-
INTA 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta annetun asetuksen (EY) N:o 469/2009 muuttamisesta  
- INTA_AD(2018)628707 -  
-
INTA 
LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi  
- INTA_AD(2018)626928 -  
-
INTA 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2019  
- INTA_AD(2018)623884 -  
-
INTA 
LAUSUNTO EU:n ja Yhdysvaltojen välisten suhteiden tilanteesta  
- INTA_AD(2018)620975 -  
-
INTA 
LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta  
- INTA_AD(2018)615264 -  
-
INTA 
LAUSUNTO Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta  
- INTA_AD(2018)612212 -  
-
INTA 
LAUSUNTO esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2018  
- INTA_AD(2017)607959 -  
-
INTA 

Yhteystiedot