Nora BERRA : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 16-06-2012 / 30-06-2014 : Union pour un Mouvement Populaire (Ranska)

Jäsen 

  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

  • 04-07-2012 / 22-01-2013 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 04-07-2012 / 27-01-2013 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
  • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 23-01-2013 / 30-06-2014 : Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa
  • 28-01-2013 / 30-06-2014 : Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta  
- IMCO_AD(2013)507987 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista  
- IMCO_AD(2013)508086 -  
-
IMCO 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista