Liem HOANG NGOC : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Ranska)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 16-09-2009 / 13-02-2012 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 52 a artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 205 a artikla

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat  
- ECON_AD(2013)513316 -  
-
ECON 
LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista  
- IMCO_AD(2012)472205 -  
-
IMCO 
LAUSUNTO EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä  
- IMCO_AD(2012)475892 -  
-
IMCO 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kysymykset Euroopan keskuspankille ja kysymykset yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Jäsenet voivat esittää Euroopan keskuspankille sekä yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista kirjallisesti vastattavia kysymyksiä. Kysymykset annetaan ensin asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtajalle. 131 artikla 131 a artikla, liite II

Vastaukset kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista 
Vastaukset jäsenten kysymyksiin Euroopan keskuspankille ja kysymyksiin yhteisestä valvontamekanismista ja yhteisestä kriisinratkaisumekanismista. Työjärjestyksen 131 artikla, 131 a artikla, Liite II

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista