Liem HOANG NGOC

Poliittiset ryhmät

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Ranska)

Jäsen

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

46

Jäsenvaltioiden välistä tavarakauppaa koskevat tilastot (keskustelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Verotusta koskeva toimintaohjelma (keskustelu)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Euroopan tilastot (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (äänestys)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Euroopan tilastot (keskustelu)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Euroopan tilastot (keskustelu) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat (keskustelu)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Mietinnöt – esittelijänä

2

MIETINTÖ tutkimuksesta troikan (EKP, komissio ja IMF) roolista ja toiminnoista euroalueen ohjelmamaiden osalta

ECON
28-02-2014 A7-0149/2014

MIETINTÖ julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa

ECON
07-05-2010 A7-0147/2010

Mietinnöt – varjoesittelijänä

8

MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhtiöveropohjasta (CCCTB)

ECON
29-03-2012 A7-0080/2012

MIETINTÖ sisämarkkinoiden tulostaulusta

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Lausunnot – varjovalmistelijana

4

LAUSUNTO Euroopan unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2014 – kaikki pääluokat

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

LAUSUNTO EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevasta kehyksestä

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

LAUSUNTO vihreästä kirjasta "Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen"

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamentin kysymykset

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Komissio

Luottoluokituslaitokset ja niiden rooli kriisissä

15-07-2011 E-007329/2011 Komissio

Maksupalveluista annetun direktiivin 2007/64/EY saattaminen osaksi Ranskan lainsäädäntöä

12-07-2011 E-007135/2011 Komissio

Neuvoston virallinen kanta romanien karkotuksiin Ranskasta

03-02-2011 O-000030/2011 Neuvosto

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista