Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Euroopan konservatiivit ja reformistit
 • Työvaliokunnan jäsen
 • Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 • syntynyt: 15. marraskuuta 1969, Sutton Coldfield

Puheenvuorot täysistunnossa

159

Ekosuunnitteludirektiivin täytäntöönpano (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (äänestys)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027 ja omat varat (keskustelu)

29-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-29(2)

EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (B8-0134/2018, B8-0135/2018)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(9.1)

Muistosanat

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Euroopan parlamentin yksi toimipaikka (keskustelu)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Euroopan parlamentin yksi toimipaikka (keskustelu) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Euroopan parlamentin yksi toimipaikka (keskustelu) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Energiatehokkuusmerkintä - Korvaukset virheellisesti merkityistä energiaan liittyvistä tuotteista (keskustelu)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2)

Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Mietinnöt – varjoesittelijänä

21

MIETINTÖ unionin ja kolmansien maiden välisistä suhteista rahoituspalvelujen sääntelyn ja valvonnan osalta

ECON
18-07-2018 A8-0263/2018

MIETINTÖ vähittäisrahoituspalveluja koskevasta toimintasuunnitelmasta

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

MIETINTÖ aiheesta ”FinTech: teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen”

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

Lausunnot – varjovalmistelijana

8

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, annetun asetuksen (EU) N:o 182/2011 muuttamisesta

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

LAUSUNTO parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen tulkinnasta ja täytäntöönpanosta

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

LAUSUNTO Euroopan investointipankin rahoitustoimintaa koskevasta vuosikertomuksesta

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

LAUSUNTO suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2007/36/EY muuttamisesta osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamisen osalta sekä direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen tiettyjen osien osalta

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Parlamentin päätöslauselmaesitykset

12

Päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

01-06-2016 B8-0724/2016

Yhteinen päätöslauselmaesitys Jemenin tilanteesta

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Päätöslauselmaesitys Jemenin tilanteesta

06-07-2015 B8-0686/2015

Yhteinen päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Päätöslauselmaesitys Venezuelan tilanteesta

06-03-2015 B8-0238/2015

Yhteinen päätöslauselmaesitys Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta

09-02-2015 RC-B8-0099/2015

Päätöslauselmaesitys Internetin hallintofoorumin toimeksiannon uusimisesta

04-02-2015 B8-0130/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

3

Kirjallinen kannanotto unionin itäisten alueiden strategisen Via Karpatia -liikennereitin rakentamiseen

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Rauennut

Tarkempia tietoja

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Jättämispäivä : 07-03-2016
Raukeamispäivä : 07-06-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 61 - 08-06-2016

Kirjallinen kannanotto EU:ssa olevaan Karpaattien alueeseen

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Rauennut

Tarkempia tietoja

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Jättämispäivä : 14-12-2015
Raukeamispäivä : 14-03-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 47 - 15-03-2016

Kirjallinen kannanotto demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen toiminnan vahvistamiseen Venezuelassa

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Rauennut

Tarkempia tietoja

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Jättämispäivä : 26-10-2015
Raukeamispäivä : 26-01-2016
Allekirjoittajien lukumäärä : 64 - 27-01-2016

Kirjalliset kysymykset

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Komissio

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Komissio

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Komissio

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Komissio

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Komissio

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Komissio

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Komissio

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Komissio

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Komissio

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Komissio

Suulliset kysymykset

2

Teräsalan tilanne

05-11-2015 O-000139/2015 Komissio

Komission vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

05-05-2015 O-000046/2015 Komissio

Kirjalliset äänestysselitykset

3

 

Yhtenäistetty lähestymistapa urheilupolitiikkaan: hyvä hallinto, saavutettavuus ja rehellisyys (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Ulkoisten kalastuslaivastojen kestävä hallinnointi (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Erasmus+ -ohjelman täytäntöönpano (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Yhteydenotot

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postiosoite

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels