Francesca BALZANI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italia)

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Budjettivaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Etelä-Aasian maihin vastaava valtuuskunta
 • 17-06-2010 / 30-06-2011 : Kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevä erityisvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Budjettivaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 28-04-2013 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 29-04-2013 / 30-06-2014 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan rajavartiointijärjestelmän (Eurosur) perustamisesta  
- BUDG_AD(2012)494698 -  
-
BUDG 
LAUSUNTO väliaikaisesta mietinnöstä myönteisen tuloksen saavuttamisesta vuosien 2014-2020 monivuotista rahoituskehystä koskevassa hyväksyntämenettelyssä  
- CONT_AD(2012)494615 -  
-
CONT 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista