Burkhard BALZ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Saksa)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
  • 08-10-2009 / 31-07-2011 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
  • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta
  • 19-01-2012 / 25-03-2012 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 26-03-2012 / 30-06-2014 : Budjettivaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO urheilun eurooppalaisesta ulottuvuudesta  
- ECON_AD(2011)467163 -  
-
ECON 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Kirjalliset kannanotot (16. tammikuuta 2017 saakka) 
**Kirjalliset kannanotot poistuivat käytöstä 16. tammikuuta 2017.** Kirjallinen kannanotto oli aloite EU:n toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Muut jäsenet saattoivat allekirjoittaa kannanoton kolmen kuukauden kuluessa.

Kirjallinen kannanotto yritysveroasteeseen EU:ssa  
- P7_DCL(2010)0101 - Rauennut  
Burkhard BALZ , Udo BULLMANN , Jean-Paul GAUZÈS , Sven GIEGOLD , Sylvie GOULARD  
Jättämispäivä : 13-12-2010
Raukeamispäivä : 24-03-2011
Allekirjoittajien lukumäärä : 70 - 24-03-2011

Ilmoitukset