• Kriton   ARSENIS  

Kriton ARSENIS : Lausunnot – valmistelijana - 7. vaalikausi 

Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO suosituksesta neuvostolle Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 69. istunnosta  
- DEVE_AD(2014)528175 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä  
- DEVE_AD(2013)524698 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO yhteisestä maatalouspolitiikasta vuoteen 2020: ruoka, luonnonvarat ja alueiden käyttö – miten hallita tulevat haasteet?  
- DEVE_AD(2011)460764 -  
-
DEVE 
LAUSUNTO on the Commission White paper 'Adapting to climate change: towards a European framework for action'  
- PECH_AD(2010)431046 -  
-
PECH