Magdalena ALVAREZ : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

  • 14-07-2009 / 15-07-2010 : Partido Socialista Obrero Español (Espanja)

Jäsen 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Liikenne- ja matkailuvaliokunta
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
  • 08-10-2009 / 15-07-2010 : Rahoitus-, talous- ja sosiaalikriisiä käsittelevä erityisvaliokunta
  • 14-12-2009 / 15-07-2010 : Valtuuskunta Euronestin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

Varajäsen 

  • 16-07-2009 / 15-07-2010 : Talous- ja raha-asioiden valiokunta
  • 16-09-2009 / 15-07-2010 : Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta
  • 02-12-2009 / 15-07-2010 : Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

all-activities 

Osallistuminen täysistuntoihin 
Täysistuntopuheenvuorot ja kirjalliset lausumat keskusteluista Työjärjestyksen 204 artikla ja 171 artiklan 11 kohta

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista