Ramón JÁUREGUI ATONDO : Etusivu 

Puheenjohtaja 

Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa 

Jäsen 

CPDE  
Valtuuskuntien puheenjohtajakokous 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 
Talousrikoksia, veropetoksia ja veronkiertoa käsittelevä erityisvaliokunta 
Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusoikeuksien ja arvojen ohjelman perustamisesta  
- AFCO_AD(2018)628563 -  
-
AFCO 
Lausunnot – varjovalmistelijana 

Yhteystiedot