Pino ARLACCHI : 7. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä - Jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 14-07-2009 / 17-11-2010 : Italia dei Valori - Lista Di Pietro (Italia)
 • 18-11-2010 / 30-06-2014 : Partito Democratico (Italia)

Varapuheenjohtaja 

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta

Jäsen 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Suhteista Afganistaniin vastaava valtuuskunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Varajäsen 

 • 16-07-2009 / 17-11-2010 : Kansainvälisen kaupan valiokunta
 • 16-09-2009 / 17-11-2010 : Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta
 • 27-01-2011 / 18-01-2012 : Kehitysyhteistyövaliokunta
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kehitysyhteistyövaliokunta

all-activities 

Mietinnöt – esittelijänä 
Asiasta vastaava valiokunta nimittää esittelijän, joka laatii mietinnön lainsäädäntöä tai talousarviota koskevasta ehdotuksesta tai muista asioista. Esittelijä voi mietintöä laatiessaan kuulla alan asiantuntijoita ja sidosryhmiä. Hän vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunnassa hyväksytyistä mietinnöistä keskustellaan ja äänestetään täysistunnossa. 55 artikla

Mietinnöt – varjoesittelijänä 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä mietintöä varten varjoesittelijän, joka seuraa käsittelyn etenemistä asiasta vastaavassa valiokunnassa ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä esittelijän kanssa. 215 artikla

Lausunnot – valmistelijana 
Valiokunnat voivat laatia asiasta vastaavan valiokunnan mietintöön liitettävän lausunnon toimivaltaansa kuuluvista seikoista. Lausunnon valmistelija vastaa myös kompromissitarkistusten laatimisesta ja neuvotteluista varjovalmistelijoiden kanssa. 56 artikla, 57 artikla, liite VI

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen tekemisestä  
- DEVE_AD(2012)489441 -  
-
DEVE 

Lausunnot – varjovalmistelijana 
Poliittiset ryhmät voivat nimetä lausuntoa varten varjovalmistelijan, joka seuraa käsittelyn etenemistä ja pyrkii neuvottelemaan kompromissitekstejä valmistelijan kanssa. 215 artikla

LAUSUNTO EU:n Afganistanille antamasta taloudellisesta tuesta ja sen talousarvion valvonnasta  
- AFET_AD(2011)472239 -  
-
AFET 

Parlamentin kysymykset 
Suullisesti vastattavan kysymyksen, josta keskustellaan, voi esittää valiokunta, poliittinen ryhmä tai vähintään viisi prosenttia parlamentin jäsenistä. Kysymykset osoitetaan muille EU:n toimielimille. Puheenjohtajakokous päättää, otetaanko kysymykset täysistunnon lopulliseen esityslistaluonnokseen ja missä järjestyksessä. 128 artikla

Ilmoitukset 

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista