Kristiina OJULAND

Poliittiset ryhmät

 • 14.07.2009 / 19.07.2009 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Jäsen
 • 20.07.2009 / 30.06.2014 : Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet

 • 14.07.2009 / 22.10.2013 : Eesti Reformierakond (Viro)
 • 23.10.2013 / 30.06.2014 : Sõltumatu (Viro)

Jäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ulkoasiainvaliokunta
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ulkoasiainvaliokunta

Varajäsen

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta
 • 16.09.2009 / 21.11.2010 : Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta
 • 22.11.2010 / 30.06.2014 : Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Ihmisoikeuksien alivaliokunta

Työskentely parlamentin täysistunnossa 7. vaalikaudella

Puheenvuorot täysistunnossa

217

Äänestykset

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(18)

Venäjä: Bolotnaja-aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitseminen

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Liettuan puheenjohtajakauden tarkastelu (keskustelu)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(3)

Elinten poistot Kiinassa (keskustelu)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(17.2)

Euroopan naapuruuspolitiikan väline (A7-0449/2013 - Eduard Kukan)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(5.16)

Yksipuolisten tullietuuksien myöntäminen Moldovalle (A7-0422/2013 - Iuliu Winkler)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.3)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja niitä koskevat oikeudet (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Mietinnöt – esittelijänä

2

Mietinnöt – varjoesittelijänä

2

Lausunnot – valmistelijana

2

LAUSUNTO ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi konsuliviranomaisten unionin kansalaisille ulkomailla antamasta suojelusta

AFET
04-09-2012 AFET_AD(2012)487901

LAUSUNTO ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta

AFET
28-11-2011 AFET_AD(2011)469848

Päätöslauselmaesitykset

297

Yhteinen päätöslauselmaesitys Pakistanista: viimeaikaiset vainot

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

Yhteinen päätöslauselmaesitys Syyriasta ja tiettyjen haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen tilanteesta

16-04-2014 RC-B7-0387/2014

  Motion for a resolution on North Korea

14-04-2014 B7-0412/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on Pakistan, recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0405/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

  Motion for a resolution on the situation in certain vulnerable communities in Syria

14-04-2014 B7-0404/2014

Huom. Tämä päätöslauselmaesitys on saatavilla vain alkukielellä

Kirjalliset kannanotot

2

Kirjallinen kannanotto koulutukseen ja uskonnolliseen syrjintään Pakistanissa

17-04-2012 P7_DCL(2012)0017 Rauennut

Tarkempia tietoja

Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND

Jättämispäivä : 17-04-2012
Raukeamispäivä : 17-07-2012
Allekirjoittajien lukumäärä : 56 - 05-07-2012

Kirjallinen kannanotto Ashrafin leiriin

06-10-2010 P7_DCL(2010)0075 Hyväksytty

Tarkempia tietoja

Alejo VIDAL-QUADRAS , Stephen HUGHES , Kristiina OJULAND , Søren Bo SØNDERGAARD , Struan STEVENSON

Jättämispäivä : 06-10-2010
Raukeamispäivä : 20-01-2011
Hyväksymispäivä : 25-11-2010
Hyväksytty teksti (sisältää luettelon allekirjoittajista) : P7_TA(2010)0452
Allekirjoittajien lukumäärä : 401 - 25-11-2010

Parlamentin kysymykset

32

  Abuses of Interpol Red Notices

15-11-2013 E-013039/2013 Komissio

Oikeusvaltion periaatteet ja ihmisoikeudet Venäjällä

02-10-2013 O-000102/2013 Komissio

Venäläisten viranomaisten viisumikielto - EP:n suosituksen seuranta

06-02-2013 O-000010/2013 Komissio

  VP/HR - New restrictions on Tibetan social gatherings and religious activities in Lhasa following self-immolations

29-05-2012 E-005381/2012 Komissio

  Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004866/2012 Komissio

  VP/HR - Trafficking of girls and women

11-05-2012 E-004865/2012 Komissio

  VP/HR - Use of EU aid to Pakistan

11-05-2012 E-004851/2012 Komissio

EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistus

15-02-2012 O-000037/2012 Komissio

EU:n liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uudistus

15-02-2012 O-000036/2012 Neuvosto

  VP/HR - Pakistan

07-02-2012 E-001437/2012 Komissio

Ilmoitukset (7. vaalikausi)

Ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista

Ilmoitukset jäsenen osallistumisesta kutsusta kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin