João CRAVINHO : 3. vaalikausi 

Poliittiset ryhmät 

 • 25-07-1989 / 20-04-1993 : Sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen
 • 21-04-1993 / 18-07-1994 : Euroopan sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmä - Työvaliokunnan jäsen

Kansalliset puolueet 

 • 25-07-1989 / 18-07-1994 : Partido Socialista (Portugali)

Varapuhemies 

 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Euroopan Parlamentti
 • 25-07-1989 / 13-01-1992 : Euroopan parlamentin puhemiehistö
 • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Euroopan Parlamentti
 • 14-01-1992 / 18-07-1994 : Euroopan parlamentin puhemiehistö

Jäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 18-02-1991 / 14-01-1992 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 10-02-1993 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Ulko- ja turvallisuusasiain valiokunta
 • 11-02-1992 / 18-07-1994 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 27-04-1992 / 18-07-1994 : Raha-asiain alivaliokunta
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

Varajäsen 

 • 26-07-1989 / 14-01-1992 : Poliittisten asioiden valiokunta
 • 15-01-1992 / 11-02-1992 : Talousarvion valvontavaliokunta
 • 15-01-1992 / 17-03-1992 : Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta
 • 15-01-1992 / 18-07-1994 : Talous- ja raha-asioita sekä teollisuuspolitiikkaa käsittelevä valiokunta
 • 27-02-1992 / 10-02-1993 : Suhteista ASEANin jäsenmaihin ja ASEANin parlamenttien väliseen
 • 17-12-1992 / 18-07-1994 : Institutionaalisten asioiden valiokunta
 • 11-02-1993 / 31-01-1994 : Suhteista ASEANin jäsenmaihin ja ASEANin parlamenttien väliseen
 • 01-02-1994 / 18-07-1994 : Suhteista ASEANin jäsenmaihin ja ASEANin parlamenttien väliseen