Eva MAYDELL : Etusivu 

Jäsen 

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta 

Varajäsen 

Talous- ja raha-asioiden valiokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta 

Viimeaikainen toiminta 

Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien tyyppihyväksyntään sovellettava Euro 5 -vaihe (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan kohteluun tai rankaisemiseen (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto: maksusitoumusten jäljellä olevien määrien sitominen uudelleen (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN  
 
Kirjalliset äänestysselitykset 

Yhteystiedot