József NAGY : 8ème législature 

Groupes politiques 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : MOST - HÍD (Slovaquie)

Membre 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la Péninsule coréenne
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Membre suppléant 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Commission des pétitions
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Délégation à la commission parlementaire mixte UE-Turquie
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission des pétitions

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union  
- LIBE_AD(2018)626976 -  
-
LIBE 
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation de biens culturels  
- LIBE_AD(2018)620997 -  
-
LIBE 
AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (refonte)  
- LIBE_AD(2017)601042 -  
-
LIBE 

Proposition(s) de résolution 
Des propositions de résolution sont déposées sur des sujets d’actualité à la demande d’une commission, d’un groupe politique ou d’au moins 5 % des députés. Elles sont mises aux voix en séance plénière. Articles 132, 136, 139 et 144 du règlement intérieur.

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Manipulation du compteur kilométrique des véhicules à moteur: révision du cadre légal de l'Union (A8-0155/2018 - Ismail Ertug) HU  
 

Megszavaztuk, hogy az egész EU-ban számítson bűncselekménynek a kilométeróra hamisítása. Hosszútávon a legjobb megoldás persze a megelőzés, amit egy nyilvános, központi, uniós adatbázis tenne lehetővé, összekötve az EU összes STK nyilvántartását a bejegyzett kilométeróra állásokat tartalmazva. Az EU-ban az eladások 10-15 százalékánál fordul elő ilyen csalás, de a tagországok közötti használtautókereskedésben akár az 50 százalékot is eléri. A jelentést támogattam, hiszen az első sorban nekünk, kelet-európai vásárlónak jelent majd biztonságot, többnyire ugyanis mi állunk a becsapott oldalon.

Mise en oeuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

Támogattam a jelentést, hiszen az egy hosszútávú, jól koordinált uniós ifjúsági stratégiát biztosít. Az eddigi sikeres EU programok, mint az Erasmus+ már bizonyították, hogy érdemes a fiatalokba invesztálni. Ezeket tovább kell erősítenünk és támogatnunk, valamint egy ambiciózus költségvetéssel társítanunk. Külön szeretném kiemelni az ún. „ifjúsági garanciát”, ami gondoskodik arról, hogy minden 25 éven aluli fiatal színvonalas állásajánlatot kapjon, további oktatásban vehessen részt vagy gyakorlati képzésben részesüljön a tanulmányai befejezését vagy munkahelyének elveszítését követő négy hónapon belül.

Mise en œuvre de la directive relative à l'écoconception (2009/125/CE) (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) HU  
 

Az Európai Unió vezető szerepet vállalt az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodásban és mintegy 220 millió eurót ruházott be különböző projektekbe, melyek célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése és a fogyasztók megfelelő tájékoztatása. A jelentést egyértelműen megszavaztam, hiszen fontosnak tartom az EU különböző környezetvédelmi politikáinak támogatását.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (CNUDE)o pristupanju EU-a Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta (UNCRC)  
- P8_DCL(2016)0135 - Caduque  
Alessandra MUSSOLINI , Caterina CHINNICI , Anna Maria CORAZZA BILDT , Jean LAMBERT , Roberta METSOLA , Nicola CAPUTO , Nathalie GRIESBECK , Mairead McGUINNESS , Fabio Massimo CASTALDO , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Barbara SPINELLI , József NAGY , Enrico GASBARRA , Constance LE GRIP , Doru-Claudian FRUNZULICĂ  
Date d'ouverture : 12-12-2016
Échéance : 12-03-2017
Nombre de signataires : 120 - 13-03-2017
Déclaration écrite sur la prévention de l’utilisation du plomb  
- P8_DCL(2016)0106 - Caduque  
Monika BEŇOVÁ , Tibor SZANYI , Davor ŠKRLEC , Nessa CHILDERS , Ivan JAKOVČIĆ , József NAGY , Zigmantas BALČYTIS , Biljana BORZAN , Karin KADENBACH , Nikos ANDROULAKIS , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Jan KELLER , Kateřina KONEČNÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Jo LEINEN , Michèle RIVASI , Bogusław LIBERADZKI , Sergei STANISHEV , Stanislav POLČÁK , Margrete AUKEN , Marc TARABELLA  
Date d'ouverture : 03-10-2016
Échéance : 03-01-2017
Nombre de signataires : 94 - 04-01-2017
Déclaration écrite sur l'unité dans la lutte contre le terrorisme  
- P8_DCL(2016)0028 - Caduque  
József NAGY , Monika BEŇOVÁ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Ruža TOMAŠIĆ , Tomasz Piotr PORĘBA , Adam GIEREK , Ivan ŠTEFANEC , Alessandra MUSSOLINI , Salvatore Domenico POGLIESE , Elisabetta GARDINI , Edward CZESAK  
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 71 - 12-07-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers