Mihai ŢURCANU : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Groupe du Parti populaire européen (Démocrates-Chrétiens) - Membre

Partis nationaux 

 • 02-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Roumanie)

Membre 

 • 15-04-2015 / 18-01-2017 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
 • 15-04-2015 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec le Canada
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Membre suppléant 

 • 14-04-2015 / 05-10-2015 : Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
 • 14-04-2015 / 18-01-2017 : Sous-commission "sécurité et défense"
 • 14-04-2015 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
 • 06-10-2015 / 18-01-2017 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Sous-commission "sécurité et défense"

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion  
- ENVI_AD(2018)625333 -  
-
ENVI 
AVIS sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des personnes dénonçant les infractions au droit de l’Union  
- ENVI_AD(2018)623622 -  
-
ENVI 
AVIS sur les produits de qualité différenciée sur le marché intérieur  
- ENVI_AD(2018)619208 -  
-
ENVI 

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Médicaments vétérinaires (A8-0046/2016 - Françoise Grossetête) RO  
 

Antibioticele trebuie să producă efecte pentru a salva viața pacienților care au infecții bacteriene grave, nu pentru a crește productivitatea fermelor agricole!
Noi, la nivel european, trebuie să legiferăm corect utilizarea medicamentelor de uz veterinar și să restrângem utilizarea medicamentelor în efectivele de animale, astfel încât acestea să poată continua să aibă efectul scontat în cazul tratării oamenilor!
Combaterea rezistenței la antibiotice este un subiect care ridică probleme serioase la nivelul întregii Europe. Susțin acest raport și încurajez Comisia să facă acest proiect mai ambițios în ceea ce privește dispozițiile legate de combaterea rezistenței la antibiotice, să adauge în special definiții clare ale diferitelor forme de tratament - tratament curativ, tratament de control și tratament preventiv - și să interzică utilizarea profilactică a medicamentelor antibacteriene.
Vânzarea pe internet a antibioticelor și vânzarea de medicamente de uz veterinar pentru care este necesară prescripție trebuie neapărat interzisă! Acest lucru este un adevărat risc pentru sănătatea publică.

Emploi et politiques sociales de la zone euro (A8-0329/2018 - Krzysztof Hetman) RO  
 

Datele arată că economia europeană este în creștere după criza economică din 2007. Este îmbucurător faptul că PIB-ul UE este mai mare decât în 2007, iar rata șomajului în zona euro a fost de 8,6% la începutul anului, adică cea mai scăzută rată înregistrată de la sfârșitul anului 2008.
Cu toate acestea, chiar dacă aceste cifre ne arată un aspect pozitiv privind economia europeană, trebuie să ținem cont și de șomajul în rândul tinerilor, de segmentarea și de inegalitățile de pe piața muncii.
Am susținut acest raport deoarece subliniază faptul că Europa trebuie să mai creeze piețe ale forței de muncă favorabile incluziunii, locuri de muncă de calitate pentru toți, îmbunătățirea calității vieții în echilibru cu viața profesională, crearea oportunităților de învățare pe tot parcursul vieții, perfecționare și recalificare profesională.

Réduction de l'incidence sur l'environnement de certains produits en plastique (A8-0317/2018 - Frédérique Ries) RO  
 

Susțin această propunere ambițioasă a Comisiei privind materialele plastice de unică folosință. Acest raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului face parte din pachetul ce privește economia circulară. O prioritate pe agenda UE și o necesitate pentru viitorul resurselor planetei.
Susțin acest dosar și sper să producă efecte. Am votat în favoarea acestui raport pentru o Europă mai curată, mai sigură. Sper ca Comisia să aloce stimulentele economice pentru reducerea deșeurilor marine, conștienți fiind de efectele negative generate de produsele din plastic de unică folosință. În era plasticului, așa cum denumește și raportoarea acestui dosar epoca noastră, trebuie să conștientizăm faptul că sunt necesare și chiar urgente măsuri care să reducă deșeurile. Cifrele care prezintă situația poluării sunt îngrijorătoare. În fiecare an, în UE sunt generate aproximativ 26 de milioane de tone de deșeuri din plastic. Mai puțin de 30 % dintre acesta sunt reciclate, restul sfârșesc în natură, râuri și mări.
În plus, deputații europeni dezbat, în prezent, o propunere de interzicere a anumitor materiale plastice de unică folosință, cum ar fi tacâmurile și farfuriile, precum și de a obliga companiile de ambalare a mărfurilor să contribuie la costurile de eliminare a deșeurilor din plastic.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations écrites (jusqu’au 16 janvier 2017) 
***Cet instrument n’existe plus depuis le 16 janvier 2017**. Une déclaration écrite était une initiative portant sur un sujet entrant dans le domaine de compétence de l’Union. Elle pouvait être cosignée par plusieurs députés dans un délai de 3 mois.

Déclaration écrite sur la promotion de la consommation de fruits et de légumes  
- P8_DCL(2016)0034 - Caduque  
Daniel BUDA , Viorica DĂNCILĂ , Cristian-Silviu BUŞOI , Norbert ERDŐS , Nuno MELO , Sofia RIBEIRO , Mihai ŢURCANU , Franc BOGOVIČ , Vladimir URUTCHEV , Marc TARABELLA , Hannu TAKKULA , Norica NICOLAI  
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 142 - 12-07-2016
Déclaration écrite sur l'initiative européenne sur le miel au petit-déjeuner et la Journée mondiale des abeilles  
- P8_DCL(2016)0033 - Caduque  
Franc BOGOVIČ , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Mairead McGUINNESS , Marijana PETIR , Sofia RIBEIRO , James NICHOLSON , Françoise GROSSETÊTE , Ivan JAKOVČIĆ , Elisabeth KÖSTINGER , Albert DESS , Paolo DE CASTRO , Bronis ROPĖ , Rosa D'AMATO , Milan ZVER , Romana TOMC , Igor ŠOLTES , Tanja FAJON , Ivo VAJGL , Jozo RADOŠ , Frédérique RIES , György HÖLVÉNYI , Mark DEMESMAEKER , Pavel POC , Anneli JÄÄTTEENMÄKI , Kateřina KONEČNÁ , Giovanni LA VIA , Benedek JÁVOR , Karl-Heinz FLORENZ , Bart STAES , Jo LEINEN , Sirpa PIETIKÄINEN , Vladimir URUTCHEV , Norbert ERDŐS , Annie SCHREIJER-PIERIK , Marc TARABELLA , Nicola CAPUTO , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Professor Dubravka ŠUICA , Viorica DĂNCILĂ , Renata BRIANO , Mihai ŢURCANU , Miroslav POCHE  
Date d'ouverture : 11-04-2016
Échéance : 11-07-2016
Nombre de signataires : 224 - 12-07-2016

Déclarations 

Déclaration d''intérêts financiers