Maria Gabriela ZOANĂ : 8ème législature 

Groupes politiques 

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates au Parlement européen - Membre

Partis nationaux 

 • 30-01-2018 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Roumanie)

Vice-présidente 

 • 21-02-2018 / 01-07-2019 : Commission de l'agriculture et du développement rural

Membre 

 • 05-02-2018 / 20-02-2018 : Commission de l'agriculture et du développement rural
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la péninsule arabique

Membre suppléante 

 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Commission du développement régional
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec la République populaire de Chine
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Délégation pour les relations avec l'Afrique du Sud
 • 05-02-2018 / 01-07-2019 : Délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée
 • 01-10-2018 / 01-07-2019 : Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

Activités parlementaires principales 

Contributions aux débats en séance plénière 
Discours prononcés en séance plénière et déclarations écrites relatives aux débats en séance plénière. Article 204 et article 171, paragraphe 11, du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur 
Un rapporteur est nommé par la commission parlementaire saisie au fond pour élaborer un rapport sur les propositions législatives, budgétaires ou autres. Les rapporteurs peuvent ce faisant consulter des experts et les parties prenantes. Ils sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs. Les rapports adoptés en commission sont ensuite examinés et mis aux voix en séance plénière. Article 55 du règlement intérieur.

Rapport(s) - en tant que rapporteur fictif 
Pour chaque rapport, les groupes politiques désignent, au sein de la commission saisie au fond, un rapporteur fictif qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur.

Avis - en tant que rapporteur 
Les commissions peuvent élaborer un avis sur le rapport de la commission saisie au fond; cet avis porte sur les matières qui relèvent de leur champ de compétence. Les rapporteurs de ces avis sont également chargés de rédiger des amendements de compromis et d’engager des négociations avec les rapporteurs fictifs de l’avis. Articles 56 et 57 ainsi qu’annexe VI du règlement intérieur.

AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
AVIS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (UE) nº 1293/2013  
- REGI_AD(2018)625424 -  
-
REGI 

Avis - en tant que rapporteur fictif 
Les groupes politiques désignent un rapporteur fictif pour avis qui suivra l’évolution des travaux et négociera des compromis avec le rapporteur. Article 215 du règlement intérieur

AVIS sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la croissance 2019  
- REGI_AD(2019)631920 -  
-
REGI 
AVIS concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes pour l’exercice 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
POSITION SOUS FORME D’AMENDEMENTS sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des titres de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation  
- FEMM_AD(2018)628429 -  
-
FEMM 

Questions orales 
Les questions avec demande de réponse orale suivie d'un débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 136 du règlement intérieur.

Grandes interpellations 
Les grandes interpellations avec demande de réponse écrite et débat, adressées à la Commission européenne, au Conseil ou à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union, peuvent être déposées par une commission, un groupe politique ou au moins 5 % des députés qui composent le Parlement. Article 139 et annexe III du règlement intérieur.

Autres activités parlementaires 

Explications de vote écrites 
Les députés peuvent expliquer par écrit leur vote en plénière. Article 194 du règlement intérieur.

Fonds européen de développement régional et Fonds de cohésion (A8-0094/2019 - Andrea Cozzolino) RO  
 

Consolidarea capacitǎţii administrațiilor publice este esenţialǎ pentru toate statele membre, în special în ceea ce privește accesibilitatea serviciilor pentru cetățeni și eficiența răspunsurilor furnizate. Consider cǎ acest lucru este benefic şi pentru un proces transparent şi eficient de accesare şi utilizare a fondurilor europene în cadrul FEDR și al Fondului de coeziune, inclusiv când vorbim de investițiile în infrastructură, investițiile legate de accesul la servicii, investițiile productive în IMM-uri, precum și investițiile legate de dezvoltarea durabilă și energie care oferă beneficii pentru mediu. Susţin introducerea de noi domenii cum ar fi proiectele care vizeazǎ consolidarea securității cibernetice.
Susţin propunerea raportorului de îmbunǎtǎţire a propunerii Comisiei în această direcție, care este în unele puncte lacunară, Parlamentul propunând o serie de completǎri pentru a nu întrerupe experiențele inițiate în perioada de programare 2014-2020.

Mécanisme visant à lever les obstacles juridiques et administratifs dans un contexte transfrontalier (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) RO  
 

40 % din teritoriul Uniunii este reprezentat de regiunile transfrontaliere, regiuni unde trăiesc circa o treime din cei 512 milioane de cetățeni ai săi. În aceste zone, un important vector al economiilor locale și regionale îl reprezintă lucrătorii transfrontalieri, care trec zilnic dintr-o țară în alta pentru a merge la muncă și a reveni apoi acasă. Numărul activităților economice la nivel transfrontalier și, implicit, PIB-ul regiunilor respective ar crește cu 2 %, ajungând la aproximativ 91 de miliarde de euro pe an dacă s-ar elimina 20 % din obstacolele frontaliere.
Susțin poziția raportorului potrivit căreia reducerea acestor bariere este posibilă dacă fiecare stat membru ar institui puncte de coordonare transfrontalieră la nivel național și, acolo unde este cazul, la nivel regional, pentru a coordona sarcinile diferitelor autorități, care, în unele state membre, includ organisme legislative naționale și regionale, și pentru a defini sarcinile și competențele acestora pe parcursul diferitelor etape ale mecanismului, incluzând inițierea, încheierea, implementarea și monitorizarea angajamentelor și declarațiilor.

Évaluation des technologies de la santé (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) RO  
 

În fiecare an, 1 300 mii de miliarde de euro, respectiv 10 % din PIB, sunt cheltuiți la nivel european pentru domeniul sănătății. Din aceștia, 220 de mii de miliarde de euro – 1,41 % din PIB – sunt alocați cheltuielilor cu produse farmaceutice și 110 mii de miliarde de euro, cifră care este în creștere, investițiilor în noi dispozitive medicale. Din păcate, accesul pacienților la medicamente și sustenabilitatea sistemelor de sănătate sunt subminate de prețurile ridicate ale medicamentelor noi, care nu aduc întotdeauna progrese terapeutice semnificative. Pe scurt, este nevoie de dovezi clinice mai bune și mai multe ca o bază pentru a determina eficacitatea relativă și beneficiile terapeutice ale medicamentelor, adică calitatea acestora. Autorizația de introducere pe piață, bazată în prezent pe o evaluare a eficacității și siguranței, nu garantează, de una singură, că noul tratament reprezintă un progres, nici măcar nu exclude varianta ca acesta să reprezinte un regres, întrucât studiile și evaluările comparative necesare nu trebuie să demonstreze eficacitatea unui tratament comparativ cu alte medicamente.

Questions écrites 
Les députés peuvent poser un nombre défini de questions avec demande de réponse écrite au président du Conseil européen, au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission/haute représentante de l’Union. Article 138 et annexe III du règlement intérieur.

Déclarations 

Déclaration d'intérêts financiers